Περιγραφή

Αγοράστε την καινούργια ή μεταχειρισμένη μοτοσυκλέτα της επιλογής σας, με δόσεις μέσω τράπεζας, με τους ευνοϊκότερους όρους της αγοράς, με σταθερό επιτόκιο και χωρίς παρακράτηση κυριότητας και με δυνατότητα έγκρισης εντός 3 ωρών, είτε απομακρυσμένα ( δυνατότητα αποστολής εγγράφων ηλεκτρονικά) είτε δια ζώσης.

STAPOUNTZIS.GR
scroll up